Imprezy festiwalowe

Uroczysta Inauguracja Festiwalu
17 maja 2017 godz. 10:00
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Szpitalna 37, Białystok

Program:
19.05.2017
Godzina Nazwa imprezy Nazwa Uczelni
08:00-12:00 Język polski na wesoło Uniwersytet w Białymstoku
09:00 Rura Rubensa Uniwersytet w Białymstoku
09:00 Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy Uniwersytet w Białymstoku
09:00, 11:00 Wahadło Foucaulta Uniwersytet w Białymstoku
10:00 Warsztaty fonetyczne dla uczniów gimnazjum: Bit, Beat or Bite? Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Story telling – active listening Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Muzyka w polskim kinie lat powojennych Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
12:00 Romantyzm przez szkiełko i oko mędrca. Interpretacja muzyki XIX wieku w ujęciu "ojca muzykologii" - Hugo Riemanna (1849 - 1919) Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
12:15 Dowodzenie twierdzeń w różnych systemach geometrycznych Uniwersytet w Białymstoku
16:00 Chcę być przedsiębiorcą Uniwersytet w Białymstoku
17:00 W kręgu pieśni Franza Schuberta i Roberta Schumanna Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
17:00 Mentalne podróże w czasie u innych gatunków zwierząt Uniwersytet w Białymstoku
17:00 Koncert akordeonowy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
17:00 Nowa metoda ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego Uniwersytet w Białymstoku
17:00 Koncert kameralistyki wokalnej Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
17:00 Koncert Dyplomantów Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego "Szkoła Talentów" Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
17:00 Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy Uniwersytet w Białymstoku
17:00 Konkurs piosenki obcojęzycznej Uniwersytet w Białymstoku
17:00 Zbrodnia to niesłychana...- odkryj tajemnice Kampusu UwB Uniwersytet w Białymstoku
17:00 Koncert kameralny Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
17:00 Co jedzą sowy? Uniwersytet w Białymstoku
17:00 Koncert Sinfonia Academica Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
18:00 Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy Uniwersytet w Białymstoku
18:00 Modlitwa. Teatr powszechny - spektakl partycypacyjny Uniwersytet w Białymstoku
18:30 Czy oprócz człowieka inne zwierzęta również są samoświadome? Uniwersytet w Białymstoku
18:45 Koncert chórów szkolnych "Śpiewająca Polska" Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
19:00 Turniej chemiczny o puchar Marii Skłodowskiej - Curie Uniwersytet w Białymstoku
19:00 Koncert Studenckiej Orkiestry Dętej Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku
19:00 Zwiedzanie ekspozycji Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy Uniwersytet w Białymstoku
19:00 Barok Challengers Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Strony