Biuro Festiwalu

Biuro Promocji i Rekrutacji
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

tel. 85 748 55 12, e-mail: promocja@umb.edu.pl
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok