Organizatorzy

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Partner:                                

Adres:Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
 
Główny Koordynator Festiwalu:
prof. dr hab. Sławomir J. Terlikowski
 
 

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku

Adres:
ul. Sienkiewicza 14
15-092 Białystok
www.atb.edu.pl
 
Koordynator:
prof. hab. Wiesław Czołpiński, e-mail: prorektor@atb.edu.pl
 

Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku

Adres:
ul. Warszawska 46
15-077 Białystok
www.awsd.bialystok.pl
 
Koordynator:
ks. dr Marian Strankowski, e-mail: xmastr@op.pl
 
 

Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

Adres:
ul. Żurawia 71
15-540 Białystok
bpnt.bialystok.pl
 
Koordynator:
mgr Barbara Supińska, e-mail: b.supinska@bpnt.bialystok.pl
 
 

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku

Adres:
Al. Jana Pawła II 91
15-703 Białystok
www.nwsp.bialystok.pl
 
Koordynator:
mgr Izabela Kaczyńska, e-mail: nwsp91@wp.pl
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Adres:
Akademicka 14
18-400 Łomża
www.pwsip.edu.pl

Koordynator:
dr Aneta Wiktorzak, e-mail: awiktorzak@pwsip.edu.pl
 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

Adres:
ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki

Koordynator:
dr hab. Małgorzata Knaś, e-mail: knass@wp.pl
 
 

Politechnika Białostocka

Adres:
ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
www.pb.edu.pl
 
Koordynator:
dr inż. Jacek Kusznier, e-mail: festiwal@pb.edu.pl
 
 

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Adres:
ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok
www.chopin.man.bialystok.pl
 
Koordynatorzy:
dr Joanna Cieślik-Klauza, e-mail: jcieslikk@me.com
dr Ewa Barbara Rafałko, e-mail: evabasia@wp.pl
 
 

Uniwersytet w Białymstoku

Adres:
ul. Marii Skłodowskiej–Curie 14
15-097 Białystok
www.uwb.edu.pl
 
Koordynator:
dr hab. Aneta Petelska, e-mail: aneta@uwb.edu.pl
 
 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku

Adres:
ul. Zwycięstwa 14/3
15-703 Białystok
www.wse.edu.pl
 
Koordynator:
mgr Urszula Onichimiuk, e-mail: urszula.onichimiuk@wse.edu.pl
 
 

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Adres:
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
www.wsfiz.edu.pl
 
Koordynator:
dr Adam E. Szczepanowski, e-mail: adam.szczepanowski@wsfiz.edu.pl
 
 

Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku

Adres:
ul. Krakowska 9
15-875 Białystok
wsmed.edu.pl
 
Koordynator:
dr Elżbieta Barańczuk, e-mail: e.baranczuk@wsmed.pl