Dowodzenie twierdzeń w różnych systemach geometrycznych

  • Posted on: 27 March 2017
  • By: UWB7
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydzial Matematyki i Informatyki
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Podczas wykładu omówione zostaną różne techniki dowodzenia twierdzeń, a dobrane przykłady pozwolą uczestnikom zapoznać się z podstawami geometrii na sferze i porównać ją ze znaną już uczniom geometrią na płaszczyźnie.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
200
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, kampus UwB, budynek Wydziału Matematyki i Informatyki, ul. Ciołkowskiego 1M, sala 1056 (aula na parterze)
Data imprezy: 
19.05.2017
Godzina: 
12:15
Czas trwania: 
60 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr Anna Rybak
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Anna Rybak, 603100306, a.rybak@uwb.edu.pl