Modlitwa. Teatr powszechny - spektakl partycypacyjny

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: UWB15
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis oraz Uniwersyteckie Centrum Kultury
Rodzaj imprezy: 
przedstawienie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Zapraszamy na inspirowany „Czarnobylską modlitwą” Swietłany Aleksijewicz spektakl – rozmowę o książce z udziałem białostockich czytelników. Spektakl „Modlitwa. Teatr powszechny” jest z założenia dziełem otwartym. Podczas warsztatów i prób poprzedzających przedstawienie uczestnicy dokonują samodzielnego wyboru fragmentów z reportażu Aleksijewicz, dyskutują powody dokonanych wyborów. Wybranych fragmentów uczą się na pamięć, stając się w ten sposób ich Nosicielami i Głosicielami. Na scenie, przed wygłoszeniem wybranego fragmentu, opowiadają o powodach swojego wyboru. Na żywo mierzą się ze sobą (swoją tremą, emocjami, myślami), z tekstem i z zawartym w nim świadectwem – przeżyciem bohaterów książki, które w ten sposób staje się również ich własnym. Dzięki nim tekst ożywa, dzieje się „tu i teraz”, w ich doświadczeniu i wobec zgromadzonej publiczności. W ten sposób wyłania się ze spektaklu mozaikowy obraz człowieka, utkany z indywidualnych, intymnych, zmultiplikowanych pamięci i przeżyć. Reżyser: Michał Stankiewicz Kurator: Katarzyna Niziołek
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
130
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Uniwersyteckie Centrum Kultury Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1N, Białystok
Data imprezy: 
19.05.2017
Godzina: 
18:00
Czas trwania: 
2 godziny
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
Katarzyna Niziołek
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Katarzyna Niziołek, 85 745 75 27, katarzyna.niziolek@gmail.com
Dodatkowe informacje o imprezie: 
W spektaklu wykorzystywane są fragmenty reportażu Swietłany Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa. Kronika przyszłości” („Czernobylskaja modlitwa”) w tłumaczeniu Jerzego Czecha. Prawa autorskie do utworu reprezentuje w Polsce Agencja ADiT. Projekt „Modlitwa. Teatr powszechny” realizowany jest przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis w ramach programu Pracowni Sztuki Społecznej we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Kultury.