Imprezy festiwalowe

Uroczysta Inauguracja Festiwalu
17 maja 2017 godz. 10:00
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
ul. Szpitalna 37, Białystok

Program:
22.05.2017
Godzina Nazwa imprezy Nazwa Uczelni
11:00 Jajko czy kura – chemia jajka Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Pustynia Namib – piasek, morze i mgła Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Geny czy styl życia - czynniki determinujące podatność na nowotwory Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Znaleziono ślady prochu?! Identyfikacja sprawców zdarzeń z użyciem broni palnej Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Czy Białystok jest dobrym miejscem do życia? – plany migracyjne białostockiej młodzieży Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Jak powstała rzeźba województwa podlaskiego? Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Ptaki Polski Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Są, a jakoby ich nie było... Rzecz o neutrinach. Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Pierścienie Lieseganga – niesamowite twory Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Odkrywanie chemicznego świata Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Kolorowa chromatografia – czyli jak to robią w CSI Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Chemia barw i kolorów Uniwersytet w Białymstoku
11:00 Różnorodność przyrody Uniwersytet w Białymstoku
11:15 „Ludzie to nie wiedzą jaka siła drzemie w naturze” – czyli słów parę o antyoksydantach Uniwersytet w Białymstoku
11:15 Krew nie woda – czyli co w żyłach płynie? Uniwersytet w Białymstoku
11:20-12.50 Gra – negocjacje międzynarodowe Uniwersytet w Białymstoku
11:30 OMNIBUS Uniwersytet w Białymstoku
11:30 Dlaczego Warłam Szałamow nie został współautorem „Archipelagu Gułag”? Uniwersytet w Białymstoku
11:30 Чаепитие Uniwersytet w Białymstoku
11:30 Symulacja rozprawy sądowej „BEZ JEJ ZGODY – spór o aborcję” Uniwersytet w Białymstoku
11:30 Ptaki Polski Uniwersytet w Białymstoku
11:30 Uczymy się mówić [Л] Uniwersytet w Białymstoku
11:45 Assesment Center Uniwersytet w Białymstoku
12.00 Genealogia a świadomość historyczna człowieka Uniwersytet w Białymstoku
12:00 Jajko czy kura – chemia jajka Uniwersytet w Białymstoku
12:00 Nie taki pająk straszny… Uniwersytet w Białymstoku
12:00 Doświadczenie Cavendisha Uniwersytet w Białymstoku
12:00 Kolorowa chromatografia – czyli jak to robią w CSI Uniwersytet w Białymstoku
12:00 Matematyk przy komputerze Uniwersytet w Białymstoku
12:00 The World According to Laurie Anderson Uniwersytet w Białymstoku

Strony