Matematyk przy komputerze

  • Posted on: 6 March 2017
  • By: UWB7
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Matematyki i Informatyki, Instytut Matematyki
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z metodami i algorytmami obliczeniowymi, stosowanymi przez matematyków w codziennej pracy. Przy użyciu programów komputerowych rozwiązywane będą problemy algebraiczne, geometryczne oraz analityczne. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zaprojektowania własnego problemu matematycznego i jego rozwiązania.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
jednorazowo 15 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. K. Ciołkowskiego 1M, sala 1018
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
12:00
Czas trwania: 
45 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Tomasz Czyżycki
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Tomasz Czyżycki (tomczyz@math.uwb.edu.pl)