Jak powstała rzeźba województwa podlaskiego?

  • Posted on: 12 May 2017
  • By: UWB2
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Wykład poświęcony rzeźbie fluwialnej i fluwioglacjalnej z przykładami form na Nizinie Północnopodlaskiej i Pojezierzu Suwalskim. Na podstawie analizy form polodowcowych i sposobu ich powstawania zostaną pokazane różnice pomiędzy frontalną i arealną deglacjacjacją lądolodu skandynawskiego. W oparciu o wybrany obszar przedstawione zostaną cechy rzeźby staroglacjalnej i młodoglacjalnej.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
bez limitu
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Ciołkowskiego 1J, Kampus UwB, Instytut Biologii, s. 2058
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
11:00
Czas trwania: 
45 min.
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr hab. Elżbieta Jekatierynczuk - Rudczyk, tel.: 85 738 83 96, e-mail: rudczyk@uwb.edu.pl