Chcę być przedsiębiorcą

  • Posted on: 7 March 2017
  • By: UWB10
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie; Koło Naukowe Studentów Ekonomii im. F. A. von Hayeka; Koło Naukowe Studentów Europeistyki im. R. Schumana. Współorganizator Forum Przedsiębiorczości Polskiej „Korona”
Rodzaj imprezy: 
konkurs
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Konkurs wiedzy społeczno-ekonomicznej jest adresowany do uczniów klas X i XI szkół z polskim językiem nauczania na Litwie. Impreza ma na celu popularyzację wiedzy ekonomicznej i na temat Unii Europejskiej oraz wzbudzanie zachowań przedsiębiorczych wśród starszej młodzieży szkolnej. Dodatkowo stwarza uczniom możliwość spotkania z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą na Litwie. W ramach imprezy przewidziano spotkanie z przedsiębiorcą w formie prelekcji oraz część konkursową w formie testu zamkniętego. Zakres sprawdzanej wiedzy obejmuje 3 bloki tematyczne: WIEDZA Z ZAKRESU UE - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - EKONOMIA.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Vilnius, KALVARIJŲ G. 135, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie UwB, s. 406
Data imprezy: 
19.05.2017
Godzina: 
16:00
Czas trwania: 
2 godz.
Dostępność imprezy: 
na podstawie zaproszenia
Osoba prowadząca: 
dr Alina Grynia
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Alina Grynia
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie wiedzy ekonomicznej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.