„W ludziach więcej rzeczy zasługuje na podziw niż na pogardę” – poznaj pasje znanych Rosjan

  • Posted on: 24 February 2017
  • By: UWB4
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Zakład Lingwodydaktyki
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Spotkanie ma na celu zaprezentowanie zainteresowań, pasji znanych Rosjan
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
szkoły gimnazjalne
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
25 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Wydział Filologiczny UwB, Plac Uniwersytecki 1 , s. 47
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
50 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr Marzanna Karolczuk, Agnieszka Andrejuk, Magdalena Dąbrowska, Marlena Firlus
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Marzanna Karolczuk , karolczuk.m@poczta.onet.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
W sprawie rezerwacji imprezy, prosimy o kontakt e-mailowy: karolczuk.m@poczta.onet.pl