Poznaj kulturę Rosji

  • Posted on: 23 February 2017
  • By: UWB4
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Katedra Filologii Białoruskiej
Opis imprezy: 
Zapraszamy do sprawdzenia i pogłębienia wiedzy na temat kultury Rosji, poprzez quiz / koło fortuny . Prawidłowe odpowiedzi nagradzane będą drobnymi upominkami