Prezentacja Wydziału Architektury

  • Posted on: 12 May 2017
  • By: PB4
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Architektury
Opis imprezy: 
Prezentacja oferty edukacyjnej, wybranych prac studenckich (plansze, makiety) Wydziału Architektury oraz skanowanie 3D