O atrakcjach naukowych jubileuszowego XV Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki opowiadali jego organizatorzy - 10.05.2017

Konferencja zapowiadająca Festiwal (17-26.05.2017) odbyła się dzisiaj w Sali Fantomowej Zakładu Medycyny Ratunkowej WNOZ UMB. Wzięli w niej udział przedstawiciele trzech największych publicznych uczelni w Białymstoku.

Z ramienia UMB ofertę na Festiwal przedstawili Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Marcin Moniuszko i Dziekan WNOZ prof. dr hab. Sławomir Terlikowski - Koordynator główny Festiwalu.
Prorektor Moniuszko zapewniał, że tegoroczna propozycja naukowych atrakcji jest bardzo bogata (obejmuje  przeszło 400 wydarzeń) i za pośrednictwem mediów zaprosił mieszkańców Białegostoku i regionu do uczestniczenia w Festiwalu Nauki i Sztuki.
Dziekan Terlikowski wyjaśnił, że hasło tegorocznego festiwalu „RADuj się nauką!” nawiązuje do przypadającej w tym roku 150 rocznicy urodzin M. Skłodowskiej-Curie. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przygotował na tegoroczną edycję Festiwalu ponad 80 naukowych atrakcji, w tym wiele praktycznych warsztatów m.in. praktyczną ocenę wydolności organizmu w trakcie wysiłku fizycznego, ”Jak  ocenić słuch ?”, czy warsztaty szycia chirurgicznego.

Prorektor ds. Nauki UwB prof. dr hab. Izabela Święcicka dodała, że wydarzenia z programu Festiwalu promują naukę i sztukę z prawie każdej dziedziny. Większość imprez ma charakter interaktywny i praktyczny; oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych od przedszkolaka po seniora. Profesor Święcicka dodała, że będzie możliwość zwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów, bezpośredniego spotkania przedstawicieli świata nauki i sztuki.

Koordynator Festiwalu z UwB dr hab. Aneta Petelska zaprosiła  mieszkańców Białegostoku na Dzień Akademicki, który odbędzie się 21 maja na Rynku Kościuszki. Na kilkudziesięciu stoiskach zaprezentują się przedstawiciele podlaskich uczelni wyższych.

Koordynator Festiwalu z ramienia PB, dr inż. Jacek Kusznier zachęcał do odwiedzenia praktycznych zajęć z programowania, rozwijania umiejętności przywódczych, czy zapoznania się z informacją jakie dane zawierają kody kreskowe. Podkreślił, że Politechnika zaprasza zarówno dzieci, jak i dorosłych.