Magia komórki w praktyce, czyli droga z laboratorium do apteki

  • Posted on: 11 February 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Leków
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Magia komórki w praktyce, czyli droga z laboratorium do apteki to seminarium połączone z praktycznym doświadczeniem oraz prezentacją technik laboratoryjnych wykorzystywanych przy pracach z hodowlami komórkowymi. Uczestnicy zostaną zapoznani z warunkami prowadzenia hodowli komórkowych, będą mieli okazje zobaczyć pod mikroskopem różne linie komórek prawidłowych i nowotworowych. Samodzielnie przeprowadzą test cytotoksyczności, stosowany m.in. do określania wpływu substancji leczniczych na żywe komórki. Zaprezentowane również zostaną techniki obrazowania komórkowego wykonywane przy pomocy mikroskopu konfokalnego BD Pathway.
Odbiorca imprezy: 
szkoły gimnazjalne
szkoły średnie
Limit uczestników: 
16 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Chemii Leków, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
2 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr Izabela Prokop
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Izabela Prokop, 85 7485867, izabela.prokop@umb.edu.pl