Fizjologia narządów zmysłów – od teorii do praktyki

  • Posted on: 23 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Fizjologii
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Człowiek odbiera informacje o otaczającym nas świecie za pomocą wyspecjalizowanych narządów odbiorczych, które wrażliwe są na bodźce mechaniczne, termiczne, chemiczne czy też światło. Do skórnych receptorów czucia zalicza się receptory dotyku-ucisku, receptory zimna i ciepła (termoreceptory) oraz receptory bólu (nocyceptory). Celem zajęć jest ocena działania i wybranych właściwości czucia skórnego: czucia dotyku, czucia umiejscowienia, a także czucia ciepła i zimna.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
młodzież
Limit uczestników: 
15 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Fizjologii, Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
11:00
Czas trwania: 
1 godzina
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
mgr farm. Mateusz Maciejczyk, dr n. med. Magdalena Świderska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr farm. Mateusz Maciejczyk: mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl