Narząd wzroku – w jaki sposób widzimy?

  • Posted on: 23 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Fizjologii
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Jednym z najważniejszych zmysłów człowieka jest zmysł wzroku. Widzenie umożliwia odbieranie szerokiego zakresu informacji pochodzących ze środowiska zewnętrznego, umożliwiając tym samym właściwą percepcję otaczającego świata oraz właściwe zachowanie. Celem zajęć jest zapoznanie z budową narządu wzroku oraz fizjologią procesu widzenia. W ramach części praktycznej uczestnicy wykonają badanie punktu bliży wzrokowej, orientacyjne badanie krzywizny rogówki czy też badanie pola widzenia perymetrem Foestera.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
szkoły średnie
młodzież
Limit uczestników: 
15 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Fizjologii, Collegium Universum, ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
1 godzina
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr n. med. Magdalena Świderska, mgr farm. Mateusz Maciejczyk
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr farm. Mateusz Maciejczyk: mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl