Razem, a może osobno - rozdział mieszanin nie jest trudny

  • Posted on: 11 February 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Podczas zajęć, po omówieniu szkła laboratoryjnego oraz podstawowych metod rozdziału i oczyszczania substancji, powszechnie stosowanych w syntezie organicznej, uczestnicy będą mogli samodzielnie zmontować aparaturę, a następnie przeprowadzić takie procesy jak: sączenie, krystalizacja, destylacja, ekstrakcja i chromatografia cienkowarstwowa.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
12 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Syntezy i Technologii Środków Leczniczych ( sala laboratoryjna nr 2), Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2A, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
3 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr Anna Muszyńska, dr Robert Czarnomysy
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Anna Muszyńska, tel. 85 7485700, e-mail: anna.muszynska@umb.edu.pl