Ocena wydolności organizmu w trakcie wysiłku i treningu fizycznego

  • Posted on: 16 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Zakład Fizjologii
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Wysiłek fizyczny związany jest z nasiloną pracą mięśni szkieletowych, których sprawne działanie wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu oraz składników energetycznych. Znaczny wysiłek fizyczny powoduje wyraźne zmiany parametrów układu krążenia, wpływa także na czynność układu oddechowego oraz innych narządów. Celem zajęć jest zapoznanie z metodami wykorzystywanymi do oceny wydolności organizmu w trakcie wysiłku i treningu fizycznego.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
dzieci
młodzież
Limit uczestników: 
15 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Fizjologii, Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza 2D, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
1 godzina
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
mgr Mateusz Maciejczyk, dr Magdalena Świderska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Mateusz Maciejczyk, tel.: + 48 604 998 854, e-mail: mateusz.maciejczyk@umb.edu.pl;