Procesy Technologii Żywności

  • Posted on: 15 March 2017
  • By: PWSI
Nazwa Uczelni: 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Instytut Technologii Żywności i Gastronomii
Opis imprezy: 
Prezentacja nowoczesnego wyposażenia laboratoriów oraz oferty edukacyjnej Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży. Na stoisku przeprowadzony zostanie w skali laboratoryjnej pierwszy etap produkcji piwa czyli produkcja brzeczki z użyciem kotła zacierno-warzelnego Speidel Braumeister. Ponadto omówione zostaną pozostałe etapy produkcji piwa. Zaprezentowane zostaną także technologie produktów tradycyjnych: - proces technologiczny produkcji twarogu z wykorzystaniem wanny serowarskiej oraz prasy do formowania kostek produktu, - proces technologiczny produkcji masła z wykorzystaniem maselnicy. Na stoisku będzie zobaczyć można wybrane urządzenia stanowiące wyposażenie Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii PWSIiP w Łomży: - suszarnia fluidalna, - model alembika, - kocioł zacierno-warzelny Speidel Braumeister, śrutownik do słodu, - wanna serowarska, - prasa do twarogu.