Amatorskie obserwacje i pokazy astronomiczne

  • Posted on: 14 March 2017
  • By: UWB6
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Opis imprezy: 
W ramach stoiska festiwalowego planujemy prezentację sprzętu oraz wykonanie podstawowych obserwacji i pomiarów astronomicznych. Podczas warsztatów przedstawimy, jak bezpiecznie obserwować Słońce oraz wykonany wspólnie obrotowe mapki nieba, które sprawdzą się o każdej porze roku, jak również zbudujemy proste spektroskopy pozwalające na obserwowanie widma słonecznego. Oprócz tego pokażemy model nowoodkrytego układu planetarnego TRAPPIST-1 w skali, w której 1 centymetr odpowiada 40 000 kilometrów (skala 1:4 000 000 000). Proponujemy: - obserwacje plam słonecznych za pomocą rzutowania obrazu Słońca na ekran, - obserwacje Słońca za pomocą specjalnego teleskopu, - wykonanie prostych spektroskopów do obserwacji Słońca, - wykonanie obrotowych mapek nieba. Godzina: 13:00-18:00 Osoba odpowiedzialna: mgr Łukasz Wołyniec (lukaszpiotr@gmail.com)