Galeria Strojów Historycznych

  • Posted on: 14 March 2017
  • By: UWB6
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Opis imprezy: 
Podczas imprezy przedstawione zostaną stroje, z różnych epok historycznych, zarówno wojskowe jak i cywilne. Przebrania są odwzorowywane według źródeł historycznych i dostępnych materiałów. Celem prezentacji jest ożywienie sylwetek dotychczas znanych jedynie ze zdjęć i rysunków oraz pokazanie jak wyglądali ludzie żyjący w minionych epokach. Widzowie będą mogli zrobić zdjęcia z przebranymi osobami, które zostanie dołączone do galerii na facebookowej stronie samorządu z możliwością pobrania fotografii.