Pokazy możliwości leczenia fizjoterapeutycznego

  • Posted on: 14 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Klinika Rehabilitacji
Opis imprezy: 
13:00-15:30 1. Stanowisko fizykoterapii - pokaz zabiegów z zakresu elektrolecznictwa. 2. Stanowisko kinezyterapii - pokazy ćwiczeń ogónousprawniających, czynnych i oporowych, ćwiczenia z użyciem TRX. 3. Stanowisko masażu - prezentacja masażu klasycznego, relaksacyjnego, segmentacyjnego. Każdy z uczestników będzie mógł zasięgnąć informacji o kierunku fizjoterapia.