Ciekawe doświadczenia w studenckim laboratorium chemicznym – identyfikacja i badanie właściwości chemicznych wybranych pierwiastków i związków, rozdzielanie mieszanin

  • Posted on: 11 February 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Medycznej
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Uczestnicy zajęć będą mogli samodzielnie wykonać szereg ciekawych doświadczeń, m.in. identyfikację wybranych kationów w płomieniu palnika, próbę odróżnienia metanolu od etanolu, próby wykrywające właściwości redukcyjne cukrów, wykrywanie aminokwasów aromatycznych i białka, wykrywanie wiązań podwójnych, otrzymywanie mydła z oleju. Będzie można także zapoznać się z niektórymi metodami stosowanymi w rozdzielaniu związków organicznych i nieorganicznych, m.in. sączeniem, adsorpcją, resublimacją.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
10 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
2 x 45 minut
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
dr hab. Iwona Radziejewska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr hab. Iwona Radziejewska, tel. 857485675, e-mail: iwona@umb.edu.pl