Porady dietetyczne i ocena stanu odżywiania

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Podczas akcji Dietetycy udzielą wszystkim zainteresowanym osobom porad dietetycznych oraz wykonają ocenę stanu odżywienia. W pierwszym etapie badania studenci przeprowadzą pomiar wskaźników antropometrycznych, który będzie obejmował pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu bioder i tali. Na podstawie otrzymanych wyników określony zostanie wskaźnik WHR (waist-hip ratio) oraz BMI (Body Mass Index). Następnie wykonają analizę składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Ocenią procentową zawartości masy tłuszczowej, masy beztłuszczowej oraz ocenią procentową zawartość wody w organizmie. Określą także poziom podstawowej przemiany materii, ocenią wiek metaboliczny oraz obliczą całkowite zapotrzebowanie energetyczne. W drugim etapie badania przeprowadzą wywiad żywieniowy oceniający zwyczajowy sposób żywienia. Odpowiednio do otrzymanych wyników udzielą porad dietetycznych.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
bez limitu
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
4 godziny
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
mgr Agnieszka Wendolowicz, studenci kierunku Dietetyka
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Agnieszka Wendolowicz, tel.: 85 732 82 25, e-mail: agnieszka.wendolowicz@umb.edu.pl