Metale szkodliwe dla zdrowia w naszym otoczeniu

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Toksykologii
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Uczestnicy warsztatów zostaną zapoznani ze źródłami narażenia populacji generalnej na metale toksyczne, w tym szczególnie niebezpieczne metale ciężkie takie, jak kadm, ołów i rtęć oraz zagrożeniami dla zdrowia stwarzanymi przez te pierwiastki, jak również z metodami oceny narażenia na te metale. W trakcje warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość czynnego udziału w przygotowaniu próbek (krew, mocz, żywność, materiał roślinny) do oznaczenia stężeń metali i wykonaniu oznaczeń metali toksycznych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
20 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Toksykologii, Collegium Universum, ul. Adama Mickiewicza 2C, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
2 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr hab. Małgorzata M. Brzóska, dr Małgorzata Gałażyn-Sidorczuk
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr hab. Małgorzata M. Brzóska, tel.: 85 7485603, e-mail: malgorzata.brzoska@umb.edu.pl