Zobaczyć niewidzialne - promieniowanie rentgenowskie w medycynie

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Radiologii
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Omówienie, jak powstaje promieniowanie rentgenowskie. Przykłady zastosowania promieniowania X w diagnostyce medycznej. Zostaną zaprezentowane i omówione zdjęcia rentgenowskie prezentujące wybrane jednostki chorobowe oraz obrazy dynamiczne z zabiegów terapeutycznych np. wertebroplastyki, angioplastyki. Przedstawienie środków ochrony radiologicznej i zasad ich prawidłowego stosowania. Instruktaż samobadania piersi na fantomie do tego celu przeznaczonym. Dystrybucja materiałów promujących zdrowie.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
bez limitu
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Dziedziniec Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
4 godziny
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
mgr Ewa Pasieka, mgr Magdalena Żelechowicz, SKN "Radioaktywni
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Ewa Pasieka, tel.: 85 74 68 218, e-mail: ewapass@poczta.onet.pl