Metody izolacji i analiza elektroforetyczna kwasów nukleinowych

  • Posted on: 11 February 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Medycznej
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Podczas prelekcji uczestnicy poznają metody izolacji oraz analizy ilościowej i jakościowej DNA i RNA. Następnie przygotują żele agarozowe, oznaczą stężenie (wcześniej wyizolowanych z krwi i fibroblastów) kwasów nukleinowych, naniosą na żel próbki (w tym DNA poddane działaniu nukleaz i enzymów restrykcyjnych) oraz dokonają analizy otrzymanych wyników.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
8 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Zakład Chemii Medycznej, Collegium Primum, ul. Mickiewicza 2a
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
2 x 45 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
mgr Natalia Majewska, mgr Edyta Andrulewicz, dr hab. Anna Galicka
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr hab. Anna Galicka, tel. 857485674, e-mail: angajko@umb.edu.pl