Wybrane aspekty elektroerozynego wycinania drutowego

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: PB6
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Mechaniczny
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
W trakcie prezentacji przybliżony zostanie uczestnikom sposób działania elektroerozyjnej wycinarki drutowej, po krótkim opisie nastąpi praktyczna obróbka wybranego detalu.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
10 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, hala maszyn.
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
10:15
Czas trwania: 
90 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr inż. Karol Golak
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr. inż. Karol Golak, tel. 571 443 097, k.golak@.pb.edu.pl