Zobaczyć niewidzialne - promieniowanie jonizujące w medycynie

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Radiologii
Opis imprezy: 
15:30 - 18:00 Celem spotkania jest przedstawienie uczestnikom możliwości diagnostycznych i terapeutycznych współczesnej medycyny z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Zostaną zaprezentowane i omówione zdjęcia rentgenowskie prezentujące wybrane jednostki chorobowe oraz obrazy dynamiczne z zabiegów terapeutycznych np. wertebroplastyki, angioplastyki. Dodatkowo będzie można poznać funkcje środków ochrony radiologicznej i zasady ich stosowania. Na stoisku zostaną również zaprezentowane materiały informacyjne związane z promocją zdrowia.