Inżynieria odwrotna – odtwarzanie obiektów 3D

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: PB6
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Mechaniczny
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Ogólna prezentacja procesu inżynierii odwrotnej obiektu przestrzennego obejmująca: pomiary obiektu 3D (skaner optyczny lub współrzędnościowa maszyna pomiarowa), przetwarzanie wyników pomiarów i budowa modelu geometrycznego obiektu w systemie CAD (komputerowo wspomagane projektowanie), wykonanie kopii odtwarzanego obiektu z wykorzystaniem technologii druku przestrzennego.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
12 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 131.
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
10:15, 11:15, 12:15, 13:15
Czas trwania: 
30 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr inż. Andrzej Werner
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Andrzej Werner, tel. 571 443 104, a.werner@pb.edu.pl