Wyważanie dynamiczne wirników sztywnych

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: PB6
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Mechaniczny
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Zapoznanie z budową oraz działaniem maszyn do wyważania dynamicznego firmy Schenck. Prezentacja metod wyważania wirników sztywnych. Obsługa nowoczesnej maszyny sterowanej komputerem. Wykonywanie pomiarów, ich interpretacja i wizualizacja z wykorzystaniem oprogramowania maszyny i panelu dotykowego.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
10 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 522.
Data imprezy: 
23.05.2017
Godzina: 
09:00, 09:20, 09:40
Czas trwania: 
20 min.
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr hab. inż. Arkadiusz Mystkowski, tel. 571-443-058, e-mail: a.mystkowski@pb.edu.pl