Zobaczyć niewidzialne

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: PB6
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Mechaniczny
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Celem imprezy jest przybliżenie uczestnikom opisu światła w ujęciu falowym. Tematyka imprezy wchodzi w zakres fizyki klasycznej i może być interesująca dla każdego. Światło będzie przedstawione jako ruch falowy pola elektromagnetycznego w przestrzeni. Zostaną wyjaśnione m. in. idee interferencji i dyfrakcji światła. Zostaną zaprezentowane praktyczne metody wykorzystania właściwości falowych światła w ukazaniu zjawisk, które są niewidoczne bez użycia specjalnych technik obrazowania optycznego.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 107.
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
12:15
Czas trwania: 
30 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr inż. Ewa Mrozek, dr hab. inż. Piotr Mrozek
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Ewa Mrozek, tel. 571 443 032, e.mrozek@pb.edu.pl