Zrobotyzowana linia produkcyjna napełniania i dystrybucji butelek

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: PB6
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Mechaniczny
Rodzaj imprezy: 
zwiedzanie
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Celem pokazu jest ukazanie charakteru pracy niektórych zakładów przemysłowych, w których odbywa się proces technologiczny produkcji produktów sypkich i ciekłych. W ten sposób zwiedzający zobaczą zaawansowanie technologiczne obecnych zakładów produkcyjnych, a tym samym możliwości rozwoju firmy poprzez zastosowanie zrobotyzowanej linii technologicznej. Linia zostanie uruchomiona dzięki czemu możliwe będzie ukazanie całego procesu od chwili napełnienia butelek poprzez ich paletyzowanie a kończąc na ich magazynowania lub dystrybucji.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
młodzież
nauczyciele
Limit uczestników: 
10 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 405.
Data imprezy: 
23.05.2017
Godzina: 
10:15-14:00
Czas trwania: 
10 min.
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
dr inż. Andrzej Koszewnik
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Andrzej Koszewnik, tel. 571-443-052, a.koszewnik@pb.edu.pl