Teoria chaosu w medycynie

  • Posted on: 13 March 2017
  • By: PB6
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Mechaniczny
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
bez aktywnego udziału
Opis imprezy: 
Celem imprezy jest przedstawienie zachowania układów biomedycznych w odniesieniu do teorii chaosu deterministycznego. Uczestnicy będą mogli przy użyciu komputera i środowiska Matlab tworzyć fraktale oraz dokonać analizy sygnałów biomedycznych.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, ul. Wiejska 45C, sala 120.
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
10:15, 11:15, 12:15, 13:15
Czas trwania: 
45 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr inż. Marta Borowska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Marta Borowska, tel. 571443079, m.borowska@pb.edu.pl