Propagacja fali elektromagnetycznej w konstrukcjach budowlanych

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: PB3
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Elektryczny, Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii
Rodzaj imprezy: 
prezentacja
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Konstrukcja różnych ścian, słupów oraz zbrojenie przyczyniają się do powstawania zakłóceń w przesyłaniu danych przy użyciu sieci bezprzewodowych. W trakcie prezentacji zostaną przedstawione wyniki badań rozkładu pola wewnątrz powszechnie występujących obszarów budynków. Przewidziana jest również otwarta dyskusja nt. wpływu lokalizacji punktowego źródła pola na propagację fal elektromagnetycznych wewnątrz budynków o zróżnicowanej konstrukcji.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
25 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Wiejska 45D, WE-110
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
15:00
Czas trwania: 
40 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr inż. Agnieszka Choroszucho
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Agnieszka Choroszucho, 85 746 94 85, a.choroszucho@pb.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Impreza została odwołana w związku ze względu na zwolnienie lekarskie osoby prowadzącej.