Systemy Unixowe jako alternatywa dla Windows

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: PB3
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki i Elektroniki
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem imprezy jest zapoznanie praktyczne z wybranym systemem Unixowym oraz przedstawienie możliwości wykorzystania w wybranych dziedzinach, jak np. projektowanie układów elektronicznych, tworzenie schematów obwodów elektronicznych, projektowanie płytek PCB, projektowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem układów FPGA, pisanie oprogramowania na mikrokontrolery 8 i 32 bitowe, praca biurowa, pisanie oprogramowania na komputery PC, współpraca komputerów PC z zewnętrznymi układami elektronicznymi. W trakcie imprezy będzie można samodzielnie przetestować wybrane oprogramowanie z pomocą prowadzącego oraz np.: skonfigurować prawa dostępu do portów aby można było użyć programatora AVR, STM32 lub FPGA.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
6 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Wiejska 45D, sala WE-048
Data imprezy: 
23.05.2017
Godzina: 
12:15
Czas trwania: 
60 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
dr inż. Wojciech Wojtkowski
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Wojciech Wojtkowski, +48 85 746 9440, w.wojtkowski@pb.edu.pl