Skutki przepływu prądów zwarciowych - eksperymenty laboratoryjne

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: PB3
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Elektryczny, Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Prąd zwarciowy przepływając w torach prądowych (szyny zbiorcze, aparaty elektryczne, przewody, kable) wywołuje w nich skutki cieplne, czyli gwałtowny wzrost temperatury mogący doprowadzić w skrajnych przypadkach nawet do zniszczenia (spalenia) urządzeń lub przewodów. Dodatkowo przepływ dużych prądów w sąsiadujących ze sobą przewodach powoduje powstawanie dużych sił elektromagnetycznych działających na te przewody. W ramach zajęć przedstawione będą praktyczne badania laboratoryjne obrazujące cieplne i dynamiczne efekty przepływu prądów zwarciowych w poszczególnych elementach torów prądowych (przewody, szyny) a w szczególności pokazujące skutki niewłaściwego zaprojektowania urządzeń do pracy w warunkach zwarciowych.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
15 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Wiejska 45D, sala WE-012
Data imprezy: 
23.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
30 – 45 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr inż. Grzegorz Hołdyński, dr inż. Zbigniew Skibko
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Grzegorz Hołdyński, 85 746 93 90, g.holdynski@pb.edu.pl