Inicjowanie i zarządzanie projektem biznesowym

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: WSFIZ
Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Uczestnicy spotkania nabędą wiedzę na temat aktualnych metod identyfikacji i oceny pomysłów biznesowych. Zostaną zaprezentowane takie narzędzia jak Business Model Canvas, Customer Development. Omówione zostaną modele zarządzania projektem biznesowym.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Ciepła 40, s. 116/1
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
11:30
Czas trwania: 
45 min
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
mgr Rafał Mejsak
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Rafał Mejsak, r.mejsak@gmail.com