Fuzje i przejęcia - strategia rozwoju przedsiębiorstwa

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: WSFIZ
Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Rodzaj imprezy: 
wykład
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Fuzje i przejęcia stanowią podstawowy kierunek rozwoju firm. szczególne znaczenie tej strategii obserwujemy w procesach restrukturyzacji oraz koncentracji. Obserwuje się rosnącą dynamikę fuzji i przejęć polskich przedsiębiorstw, w tym w ekspansji zagranicznej.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
70
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Ciepła 40, Aula im. prof. T. Kasprzaka
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
45 min
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Edward Hościłowicz
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Edward Hościłowicz, ehowicz@tlen.pl