Pedagog i Psycholog zawód przyszłości

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: NWSP
Nazwa Uczelni: 
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk Społecznych
Opis imprezy: 
Prezentacja kierunku pedagogika i psychologia oraz wskazanie miejsc pracy po ukończeniu studiów. Ukazane zostaną również umiejętności, które dzięki studiowaniu w NWSP w Białymstoku nabywa student. Uzyskać można będzie informacje na temat możliwości udziału w praktykach, obozach edukacyjnych i kołach naukowych organizowanych na poszczególnych specjalnościach.