Indywidualny Plan Działania - Zarządzanie własną karierą zawodową

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: WSFIZ
Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Głównym celem, jest pobudzenie i zainspirowanie uczestników do nabywania umiejętności planowania własnego rozwoju zawodowego oraz poszerzenie wiedzy o samym sobie w kontekście przyszłych decyzji zawodowych. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość dokonać analizy własnego potencjału osobowościowego i zawodowego, przy wykorzystaniu wybranych narzędzi diagnostycznych stosowanych w doradztwie zawodowym oraz skonstruować własny plan działania.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
15
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Ciepła 40, s. 116/1
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
09:00
Czas trwania: 
60 min.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Edyta Brzozowska
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Edyta Brzozowska, edyta.brzozowska@wsfiz.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach do dnia 15 maja 2017 na adres edyta.brzozowska@wsfiz.edu.pl