Rola instytucji otoczenia biznesu w rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

  • Posted on: 10 March 2017
  • By: WSFIZ
Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Nauk Ekonomicznych
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia przedsięwzięcia w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Poznają ograniczenia i zalety funkcjonowania firmy w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Zdobędą wiedzę nt. zakresu pomocy ze strony instytucji otoczenia biznesu.
Odbiorca imprezy: 
studenci
Limit uczestników: 
100
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Ciepła 40, Aula im. Prof. T. Kasprzaka
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
13:30
Czas trwania: 
2 godz.
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
mgr Łukasz Siemieniuk
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
mgr Łukasz Siemieniuk, Lukasz.siemieniuk@inkubatory.pl