Świat minerałów i skał

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: PB1
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami makroskopowego rozpoznawania i minerałów i skał i przy okazji zapoznanie z rodzajami kopalin występujących w najbliższej okolicy i metodami ich wydobywania. Prezentowane wiadomości będą dotyczyły podstaw geologii i górnictwa. W czasie warsztatów uczestnicy za pomocą prostych narzędzi i swoich zmysłów będą starali się zidentyfikować najważniejsze cechy minerałów i skał i na tej podstawie nazwać badane okazy.
Odbiorca imprezy: 
szkoły gimnazjalne
Limit uczestników: 
30 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Bielsk Podlaski, Zespół Szkół im. J. Kostycewicza, ul. Poniatowskiego 9
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
około 60 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Piotr Kondratiuk
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Piotr Kondratiuk, e-mail: p.kondratiuk@pb.edu.pl, telefon: 85-746-96-53