KALAMBURY PRZYRODNICZE

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: PB1
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Materiałów Technologii i Organizacji Budownictwa
Rodzaj imprezy: 
konkurs
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Impreza będzie miała charakter konkursu. Uczestnicy będą brać aktywny udział w spotkaniu. W ramach konkursu dzieci będą mogły przekonać się o poziomie swojej wiedzy przyrodniczej, a jednocześnie pogłębić ją. Dla najlepszych uczestników przewidziane są nagrody.
Odbiorca imprezy: 
szkoły podstawowe
dzieci
Limit uczestników: 
30 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Wiejska 45E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sala 34
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
około 1,5 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr inż. Krystyna Rauba
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr inż. Krystyna Rauba, e-mail: k.rauba@pb.edu.pl, telefon: (085) 746 96 36