DNA w żywności

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: PB1
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Zakład Biologii Sanitarnej i Biotechnologii
Rodzaj imprezy: 
doświadczenie
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Zajęcia przybliżające uczestnikom procedurę izolacji DNA z komórek roślinnych.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
12
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Białystok, ul. Wiejska 45E, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, sala WB -2/2 C
Data imprezy: 
24.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
60 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
mgr inż. Urszula Wydro
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Urszula Wydro, u.wydro@pb.edu.pl