Modelowanie strategiczne z programem Vensim

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: PB2
Nazwa Uczelni: 
Politechnika Białostocka
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatów jest wprowadzenie do modelowania strategii bazującej na szkole analizy systemowej. Uczestnicy warsztatów poznają podstawy użyteczności programu Vensim w modelowaniu biznesowym.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2, sala
Data imprezy: 
23.05.2017
Godzina: 
09:15-10.00
Czas trwania: 
1 h
Dostępność imprezy: 
wstęp wolny
Osoba prowadząca: 
dr Andrzej Pawluczuk, Małgorzata Olchowik
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
dr Andrzej Pawluczuk, a.pawluczuk@pb.edu.pl, tel. 85 746 9820 (sekr. 7.30. – 15.30)