Karaoke in English

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: WSE
Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Rodzaj imprezy: 
konkurs
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Konkurs oparty jest na zasadach programu telewizyjnego „Szansa na sukces”. Jury wybiera 20 piosenek w języku angielskim, które będą ogłoszone na stronie festiwalu w zakładce WSE kilka dni przed konkursem. Każdy uczestnik zaśpiewa jedną wybrana piosenkę z podkładem muzycznym przy pomocy wyświetlanych słów piosenki. Jury po naradzie wyłoni zwycięzcę. Celem konkursu jest propagowanie nauki języka angielskiego. Konkurs jest okazją do prezentacji zdolności artystycznych oraz integracji młodzieży zainteresowanej nauka języka angielskiego.
Odbiorca imprezy: 
wszyscy zainteresowani
Limit uczestników: 
20
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, sala 7
Data imprezy: 
25.05.2017
Godzina: 
12:00
Czas trwania: 
120 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
mgr Monika Szewczul
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Urszula Onichimiuk, tel. 533 886 834, e-mail: urszula.onichimiuk@wse.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Termin nadsyłania kart zgłoszeń mija 12 maja 2017 r., tel. 533 886 834, e-mail: urszula.onichimiuk@wse.edu.pl. regulamin, karty zgłoszeń oraz szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie www.wse.edu.pl/festiwal