Każdy może uratować życie - warsztaty z udzielania Pierwszej Pomocy

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: WSE
Nazwa Uczelni: 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Celem warsztatów jest oswojenie dzieci lub młodzieży z ideą pomagania oraz nabycie praktycznych umiejętności na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy poszkodowanym z różnymi urazami. Warsztaty będą obejmowały dyskusję uświadamiającą jak ważna jest szybka i prawidłowa pomoc w sytuacjach zagrożenia oraz część praktyczną obejmującą ćwiczenia z użyciem fantoma.
Odbiorca imprezy: 
dzieci
młodzież
Limit uczestników: 
20
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok, sala 39
Data imprezy: 
25.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
90 minut
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
Agnieszka Citko
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Urszula Onichimiuk, tel. 533 886 834, e-mail: urszula.onichimiuk@wse.edu.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Termin zgłoszenia mija 12 maja 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.wse.edu.pl/festiwal