Oddałem/am krew do badania. Jak odbywa się jej analiza?

  • Posted on: 11 February 2017
  • By: UMB
Nazwa Uczelni: 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Zakład Diagnostyki Biochemicznej, Zakład Diagnostyki Hematologicznej
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Warsztaty zapoznają zainteresowanych ze współczesnymi procedurami diagnostyki laboratoryjnej. Zostanie zademonstrowana droga, którą krew wędruje od momentu pobrania do wydania wyniku. Będzie możliwość poznania związku zlecanych badań laboratoryjnych z oceną stanu zdrowia. Można będzie obejrzeć pracę nowoczesnych analizatorów.
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
Limit uczestników: 
20 osób
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Collegium Novum (Blok M), IV piętro, ul. J. Waszyngtona 15A, Białystok
Data imprezy: 
18.05.2017
Godzina: 
10:00
Czas trwania: 
2 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu telefonicznym
Osoba prowadząca: 
prof. dr hab. Joanna Matowicka-Karna, asystenci Zakładów: Diagnostyki Biochemicznej, Hematologicznej i Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, tel. (85) 831 8584