Projekt w pigułce

  • Posted on: 9 March 2017
  • By: BPNT
Nazwa Uczelni: 
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Nazwa jednostki realizującej projekt (wydział, jednostka): 
Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Rodzaj imprezy: 
warsztat
Udział publiczności: 
z aktywnym udziałem
Opis imprezy: 
Projekty towarzyszą nam przez całe życie. Wiele jego etapów jest takim projektem, np.: studia, kariera zawodowa, ślub. Trzeba je skrupulatnie zaplanować, określić koszty, potrzeby materiałowe i ludzkie… Ten warsztat przybliży jedno z narzędzi pozwalających na lepszą systematyzację problemów, określanie celów projektowych oraz środków i kosztów. Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniu, które pozwoli im lepiej zrozumieć realizację projektów europejskich. Pierwsza część (wykładowa) obejmuje prezentację multimedialną dotyczącą bieżącej perspektywy finansowej oraz narzędzia wykorzystywanego w trakcie identyfikacji i opracowywania projektu - matrycy logicznej. W drugiej części (ćwiczeniowej) matrycę opracują sami uczestnicy na bazie ścieżki przyczynowo-skutkowej. Warsztat skierowany jest do osób w wieku 16-24; studentów, uczniów szkół średnich zainteresowanych tematyką środków europejskich; osób o niewielkiej wiedzy dotyczącej projektów europejskich (poziom początkujący).
Odbiorca imprezy: 
szkoły średnie
studenci
Limit uczestników: 
30
Miejsce imprezy (miasto, ulica, sala): 
Transferownia, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Data imprezy: 
22.05.2017
Godzina: 
13:00
Czas trwania: 
1,5 godziny
Dostępność imprezy: 
po uprzednim potwierdzeniu wiadomością e-mail
Osoba prowadząca: 
dr Anna Busłowska, mgr Kamil Waligóra.
Osoba do kontaktu (imię i nazwisko, telefon, e-mail): 
Kamil Waligóra, kierownik Think Tanku BPN-T, e-mail: kamilwaligora@tlen.pl
Dodatkowe informacje o imprezie: 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesłać do 15 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: kamilwaligora@tlen.pl, podając: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu kontaktowego, uczelnię/organizację, a w tytule wiadomości: Projekty w pigułce – PFNiS2017.